Neexistuje žiaden priamy dôkaz o tom, aké účinky má cvičenie na tvorbu akné. Avšak nepriame dôkazy naznačujú, že cvičenie v žiadnom prípade akné nezhoršuje, naopak, môže byť prospešné.

Akné spôsobuje poranenia pokožky a nepríjemné ranky. Hojenie rán po akné je veľmi dôležité, pretože akné je primárne zápalové ochorenie a zápal v pokožke môže zabrániť správnemu hojeniu akné. Zhoršené hojenie rán môže spôsobiť pomalú liečbu a drobné jazvy po akné.

Existujú nepriame dôkazy, ktoré naznačujú, že cvičenie môže pomôcť k rýchlejšiemu hojeniu rán, ktoré spôsobuje zle liečené akné. Toto tvrdenie podporuje aj vedecká štúdia, ktorá sa vykonala na myšiach. Zatiaľ čo výsledky zo štúdií na zvieratách často nezodpovedajú výsledkom na ľuďoch, na základe týchto štúdií môžeme predpokladať, že cvičenie môže zlepšiť hojenie rán aj u ľudí.

Štúdia z roku 2008, ktorá bola publikovaná v karentovanom žurnáli American Journal of Psychology, porovnávala hojenie rán u mladých i starých myší. Táto štúdia zistila, že cvičenie výrazne znižuje zápal a zrýchľuje proces hojenia rán najmä u starých myší. Zaujímavé je, že zatiaľ čo autori štúdie predpokladali výrazné zrýchlenie hojenia najmä u mladých myší, opak bol pravdou. U mladých myší došlo len k miernemu zlepšeniu. Autori štúdie poznamenali, že údaje naznačujú zrýchlené hojenie rán u starých myší, čo môže byť výsledkom protizápalovej odozvy indukovanej cvičením.

Podobná štúdia z roku 2012, ktorá sa zameriavala na oblasť medicíny a športu skúmala, či cvičenie ovplyvňuje, alebo neovplyvňuje hojenie rán u obéznych myší. Táto štúdia dospela k zaujímavým výsledkom. Štúdia sa zamerala na porovnanie obéznych myší, ktoré boli aktívne a mali viac pohybu s tými, ktoré neboli aktívne. Zaujímavé je, že aj keď je obezita spojená so zápalom, táto štúdia zistila, že cvičenie výrazne zlepšilo hojenie rán u starších myší, rovnako ako v predošlej štúdií. Zlepšenie hojenia rán bolo spojené so znížením zápalu. Toto zistenie naznačuje, že cvičenie znižuje zápal súvisiaci s obezitou a bolo preukázané, že urýchľuje hojenie rán u starších myší.

Cvičenie a oxidačný stres v koži

Oxidačný stres sa týka nerovnováhy medzi voľnými radikálmi v koži a antioxidantmi, ktoré bojujú proti voľným radikálom. Inými slovami, v tele sa nachádza príliš veľa voľných radikálov, ale nenachádza sa tu dostatok antioxidantov na ich neutralizáciu. Oxidačný stres je dôležitým faktorom pre vznik a vývoj akné, pretože môže spôsobiť zápal a ako vieme, akné je práve zápalové ochorenie.

V pokožke vedie oxidačný stres k chronickému zápalu, ktorý môže viesť k vzniku akné. Protizápalové účinky mierneho pravidelného cvičenia môžu pomôcť znížiť tento zápal, a tým bojovať proti akné. Cvičenie prirodzene posilní antioxidačné mechanizmy, ktoré bunky využívajú na premenu voľných radikálov na neškodné molekuly. Na druhej strane sporadické intenzívne cvičenie môže skutočne spôsobiť oxidačný stres, čo môže zhoršiť zápal.

Takže to znamená, že by ste sa mali vyhnúť intenzívnemu cvičeniu? Nie. Jednoducho to značí fakt, že ak chcete intenzívne trénovať, mali by ste zvyšovať intenzitu a záťaž pomaly.

Intenzívne cvičenie samo o sebe nezvyšuje zápal v tele, pokiaľ je skôr pravidelné, než občasné. V štúdií v roku 1996 vedci prišli k zisteniu, že u pacientov, ktorí podstúpili 12-týždňový program intenzívnych posilňovacích cvičení, nedošlo k zvýšeniu zápalových imunologických odpovedí. Autori dospeli k záveru, že vysoko intenzívny tréning, ktorému predchádza postupná príprava, neovplyvňuje imunitnú funkciu u mladých, alebo starších zdravých jedincov. Tieto zistenia potvrdzujú, že cvičenie s vysokou intenzitou nezvyšuje zápal, ak sa vykonáva pravidelne a spôsobom, ktorý umožňuje ľahko sa adaptovať na novú úroveň cvičenia.

Ako vplýva pot na akné?

Z dôkazov ktoré máme k dispozícií, pot nielenže nezhoršuje akné, ale môže naopak trochu pomôcť.

Štúdia z roku 2008 skúmala účinky potu na vývoj akné. Táto štúdia sledovala po dobu 2 týždňov 23 dospievajúcich mužov s akné na hrudi, alebo na chrbte. Počas trvania výskumu pacienti trénovali päť dní v týždni, tréning bol nastavený na vysoko intervalové cvičenie. Táto štúdia nezistila žiaden vplyv potu na vývoj a tvorbu akné. Inými slovami, pot akné ani nezlepšil, ani nezhoršil. Autori štúdie poznamenali, že cvičenie malo pozitívny vplyv na vývoj akné, avšak niektorí vedci mali podozrenie, že pot a nečistoty zhoršujú vývoj akné. Táto malá štúdia nepreukázala, že pot skutočne zhoršuje, alebo zlepšuje vývoj akné.

Zatiaľ čo vyššie spomenutá štúdia nepreukázala žiadny účinok potu na akné, niektoré dôkazy naznačujú, že samotný pot dokáže bojovať proti akné. Vplyvom tepla sa v tele uvoľňuje chemická látka, nazývaná dermcidín, ktorá sa nepretržite uvoľňuje v potných žľazách. Táto látka má antibakteriálne účinky, ktoré dokážu zabiť niektoré druhy baktérií, vrátane baktérie, ktorá spôsobuje tvorbu akné. Niektorí vedci predpokladajú, že dermcidín pomáha udržať akné pod kontrolou. Štúdia z roku 2015 preukázala, že koncentrácie tejto chemickej látky, ktorá sa prirodzene vyskytuje v našom tele, bola nižšia u ľudí, ktorí mali akné. Je možné, že dermcidín ovplyvňuje kolonizáciu a rozširovanie baktérií, ktoré spôsobujú akné. To naznačuje, že zvýšené potenie pri cvičení môže uvoľniť väčšie množstvo dermcidínu, ktorý dokáže kontrolovať rozvoj akné, a tým pomáha kontrolovať rozvoj akné.

Záver

Cvičenie má pre naše telo veľa známych zdravotných prínosov. Čo sa týka akné, pravidelné mierne cvičenie môže znížiť zápal, podporovať hojenie rán a znižuje oxidačný stres. Navyše, zvyšuje tvorbu chemickej látky zvanej dermicidín, ktorá má antibakteriálne účinky a dokáže zlepšiť a ovplyvniť prejavy akné.