Doktor Leung tvrdí, že akné nie je výsledkom hormónov testosterónu a estrogénu a ako príčinu mu pripisuje nedostatok konenzýmu A, derivátu vitamínu B5. A práve preto, že vitamín B5 si telo metabolizuje na koenzým A, doktor Leung došiel k záveru, že vysoké dávky tohto vitamínu môžu akné zlepšiť.

Neexistuje žiadná kredibilná štúdia, ktorá by potvrdzovala tvrdenia o účinku vitamínu B5, ako lieku na akné. Dr. Leung zverejnil svoju hypotézu, avšak štúdiu samotnú, ktorou by ju mohol dokázať, nezverejnil. Potvrdiť, alebo vyvrátiť jeho závery je preto momentálne nemožné.

Stojí za zmienku, že Dr. Leung si nechal vitamín B5, ako liek na akné patentovať, čo znamená, že má finančný záujem na propagáicii tohto vitamínu, ako lieku na akné. V kombinácii s nedostatkom dôkazov to na dôveryhodnosti rohodne nepridáva.

Podarilo sa mi nájsť jedinú „nezávislú“ štúdiu na túto tému. Hoci boli jej výsledky pozitívne (50% pacientov sa ich stav kože zlepšil), jej kvalita bola chabá, skúmaná vzorka pacientov malá a bola financovaná firmou, ktorá predáva lieky na akné s obsahom vitamínu b5, čo môže znamenať konflikt záujmov.

Hoci samotné závery Dr. Leung-a pôsobia nedôveryhodne, mnoho pacientov s akné pociťovalo pri vysokých dávkach vitamínu B5 zlepšenia. Je preto možné, že kyselina pantoténová na akné funguje, avšak inak, ako Dr. Leung predpokladal.

Všetky dôveryhodné zdroje na túto tému sa zhodujú v tom, že vitamín B5 príjmaný ako doplnok výživý je bezpečný. Existujú však aj anekdotické tvdenia o vedľajších účinkoch, ako vypadávanie vlasov.

Áno. Je možné, že vitamín B5 na akné skutočne pomáha, avšak zatiaľ o tom neexistujú dôkazy, iba domnienky. A pokiaľ hľadáme liečbu založenú na faktoch a nie na viere, je dôvod to dôvod byť voči panthenolu skeptický.

Web je plný informácii o vitamíne b5 (kyselina pantoténová, alebo panthenol) ako o zázračnom lieku pre zdravú pleť a protí akné, avšak len málo z je skutočne dôveryhodných, čo sa týka podporovania ich tvrdení skutočnými dôkazmi. V tomto članku sa teda na vitamín B5 pozrieme podrobne, bez emócii s cieľom zistiť, ako je to s jeho účinnosťou v boji proti akné naozaj.

Pozrieme sa, nakoľko sa tvrdenia od doktora Leung-a, ktorý, vitamín B5, ako liek na akné preslávil, zakladajú na pravde a či má kutočne zmysel do vitamínu b5 investovať, pokiaľ hľadáte liečbu na akné.

Hypotéza o účinku vitamínu B5 na akné

Ako už bolo spomenuté, nejedná sa o teóriu (slovo, ktorým sa označuje vedecky overené tvrdenie), ale o hypotézu, teda o ideu, ako by niečo mohlo fungovať, avšak iba v prvotnom štádiu skúmania o tom ešte nexistuju dôkazy.

Vitamín B5 je komponent koenzýmu A, dôležitého pre správnu funkciu produkcie hormónov, ako aj metabolizácie tukov. Počas puberty začne telo dávať do popredia produkciu hormónov a metabolizáciu tukov postrčí do úzadia. Keďže teda telo využíva koenzým A na tvorbu hormónov a nie na metabolizáciu tukov, podľa hypotézy to vedie k vyššiej miere kožného mazu a následne ku vzniku akné. Veľké dávky vitamínu B5 by preto mali docieliť to, aby malo telo dostatok koenzýmu A ako na tvorbu hormónov, tak aj na metabolizáciu tukov, čo by znížilo tvorbu kožného mazu a vyliečilo tak akné.

Problémy s hypotézou o účinku vitamínu B5 na akné

Samotnú hypotézu o účinku vitamínu b5 na akné sprevádzajú problémy od miesta jej publikácie, cez možný konflikt záujmov jej autora až po samotnú metodológiu výskumu.

Problematické miesto publikácie

Prvým problémom je samotné miesto, kde Dr. Leung svoju hypotézu publikovak. Celé to začalo v roku 1997, kedy Dr. Leung zverejnil svoju teóriu o tom, ako deficit koenzímu A (derivát kyseliny pantoténovej) je príčinou akné. V tomto bode treba spomenúť, že aj keď sa jednalo o publikáciu v Journal of Orthomolecular Medicine, nešlo o štúdiu, ale o hypotézu.

Stojí tiež povedať toľko, že samotný Journal of Orthomolecular Medicine bol založený autormi, ktorých štúdie štandardné žurnály odmietali pre ich kvalitatívne nedostatky zverejniť. Tí to označili za konšpiráciu a z trucu si založili vlastný žurnál.

Samotná ortomolekulárna medicína je alternatívna medicína postavená na donienke, že vysoké dávky jednotlivých vitamínov môžu viesť k liečbe ochorení.

Prečo je táto hypotéza problematická

Aj keď samotná hypotéza znie logicky a aj mňa samého spočiatku zaujala, jej problém spočíva v tom, že zmienený vyskum, na ktorom Dr. Leung svoju hypotézu postavil nespĺňal metodologické štadardy výskumu.

Tu sú problémy so štúdiou, na ktorej Dr. Leung postavil svoju hypotézu:

  • V štúdii nexistovala žiadna kontrolná skupina.
  • Účastníci štúdie dostávali zároveň 10mg orálne užívaného vitamínu B5 a taktiež im bola 4-6x denne aplikovaná lokálna liečba, namiesto toho, aby účastníkov autor rozdelil do 3 supín (lokálna, orálna, lokálna + orálna), čím jej autor nedstatočne odkontroloval, ako by mal byť tento vitamín správne aplykovaný, aby mohol fungovať.
  • Zmienená štúdia tiež nezaznamenala, alebo nezverejnila vstupný počet lézii na tele pacientov a rovnako nezaznamenala, alebo nezverejnila výsledný počet lézii na konci liečby.

Suma sumárum, štúdia nie len že nebola zverejnená, ale aj to čo o nej vieme z publikácii Dr. Leunga značí, že nebola urobená poriadne.

Možný konflikt záujmov

Ďalším problémom je, že Dr. Leung požiadal o patent na liečbu akné pomocou vitamínu B5 ešte pred tým, ako svoju hypotézu zverejnil. Patent dostal v roku 1996 a jeho hypotéza bola publikovaná v roku 1997.

Toto je bod, kedy hoci ako autor rešpektujem alternatívnu medicínu a nebudem tvrdiť, že niečo určite nefunguje len preto, lebo o tom ešte nemáme dostatok dôkazov, nemôžem zatvárať oči pred tým, kedy si autor hypotézy s odfláknutym výskumom svoje závery vopred patentuje.

Bije z toho do očí autorova vidina zisku a hoci to nie je nelegálne, v kontexte vedy je to neetické a autor si tým znižuje svoj vlastný kredit. Toto totiž naozaj nie je spôsob, akým sa robí skutočná veda.

Nezávislé dôkazy

V tejto sekcii sa pozrieme na to, či v prípade vitamínu B5 na akné esistujú iné dôkazy o jeho účinku.

Štúdie o účinku vitamínu B5 na akné

Mimo výskumu Dr. Leunga sa mi podarilo nájsť iba jednu ďalšiu štúdiu, ktorá sa zaoberala účinkom vitamínu B5 na akné.

Samotná štúdia pôsobí, ako keby bola financovaná spoločnosťou, ktorá vyrába Panthothen, orálne užívaný liek na akné s obsahom vitamínu B5. Táto štúdia neobsahovala žiadne vyhlásenie o dodržaní etiky v publikačnej praxi, takže nemožno povedať s istotou, či za ňou táto spoločnosť skutočne stála, alebo nie. Stojí však za zmienku, že samotná štúdia nevznikla na univerzite, ale boa robená spoločnosťou Neutraceuticals Medical Research, ktorá sa zaoberá outsorcingom štúdii pre rôzne zdravotné spoločnosti a je iste iba „náhoda“, že v teste používala práve zmienený Panthothen.

Z vyššie zmienenej absencie vyhlásenia o dodržaní etiky síce nemožno tvrdiť, že tento výskum spoločnosť vyrábajúca Panthothen skutočne financovala, ale keby ho financovala, nevyzeralo by to inak.

Samotná štúdia ukázala 50% zníženie akné po 8 týždňoch pri užívaní vyššie zmieneného doplnku výživy. Problém je, že má iba 10 účastníkov a nemá žiadnu kontrolnú skupinu. To znamená, že je bezcenná z hľadiska výskumného a jediný jej benefit spočíva v možosti publikovať tvrdenia o „50% znížení akné už za 8 týždňov“ v marketingovej komunikácii predávanej lieky na akné s obsahom vitamínu B5.

Zhrniem to teda tak, že hoci nie je nemožné, že vitamín B5 v akné nefunguje (existujú anekdotické tvrdenia mnhožstva internetových diskutérov, ktorí tvrdia, že im vitamín B5 v boji s akné pomohol), avšak samotné vedecké dôkazy, ktoré by samé seba nezhovadili nedodržaním metodológie, alebo inými výskumnými prešlapmi, momentálne neexistuje.

Anekdotické dôkazy

Ako som viac krát povedal, nedostatok vedeckých dôkazov neznamená, že vitamín B5 je pri liečbe akné zbytočný. Znamená to len, že v kontexte vedy zatiaľ nemôžeme tvrdiť, že istotne funguje.

Nedostatok vedeckých dôkazov neodradil pacientov s akné, aby s megadávkami kyseliny pantoténovej experimentovali, vďaka čomu máme mnoho anekdotických dôkazov. Ich výsledky skúsenosti možno nájsť na mnohých internetových fórach a vo všeobecnosti možno povedať, že sú pozitívne. Na portáli acne.org dostala táto liečba hodnotenie 3.7 z 5, čo nie je na zahodenie.

Problém s anektdotickými dôkazmi spočíva v tom, že ich robili amatéri a na výsledky sa preto musíme pozerať rezervou. Nemáme možnosť vedieť, či užívatelom zabral práve vitamín B5, alebo iná liečba, ktorú s týmto vitamínom kombinovali. Nevieme tiež zistiť, či bol účinok liečby dočasný, alebo trvalý, atď., čo sú dôvody, prečo sa veda o anekdotické skúsenosti a recenzie na internetoch nemôže opierať.

Existuje tiež možnosť, že aspoň niektoré z recenzií vitamínu B5 boli napísané spoločnosťami, ktoré predávajú lieky s obsahom vitamínu B5. Je to, žiaľ, bežná prax.

Je vitamín B5 bezpečný?

Z hľadiska výskumu sa vitamín B5 javí, ako veľmi bezpečný. Nie je preto dôvod sa ho obávať, keďže ak by vám aj nepomohol, je nepravdepodobné, že by vám ublížil.

Na jeho bezpečnosť sa pozrela napríklad The Food Standards Agency v anglicku a žiadne nedostatky, pre ktoré by výrobky obsahujúce tento vitamín nemohli byť uvedené na trh, nenašla a aj ostatné regulačné úrady v Európe sa s ňou v tomto zhodujú.

Aj keď podľa vedy v užívaní vitamínu B5 problém nie je, máme aj anekdotické tvrdenia o opaku, ako napríklad toto. Existujú tiež diskutéri, ktorí sa sťažovali, že im po užívaní vitamínu B5 začali padať vlasy.