Dve štúdie skúmali vplyv rybieho oleja na akné. Jedna štúdia ukázala 42% zníženie zápalového akné a 20% zníženie nezápalového akné. Druhá štúdia ukázala, že rybí olej môže pomôcť ľudom trpiacim stredne závažným až závažným akné, ale nemá žiaden efekt na ľuďoch s miernym akné.

Ďalšie štúdie ukazujú, že rybí olej môže zlepšiť príčiny akné. Môže pomôcť ženám, ktoré bojujú s hormonálnymi problémami, akými sú napríklad predmenštruačný syndróm a akné zapríčinené syndrómom polycystických vaječníkov (PCOS).

Pokiaľ ide o doplnky výživy, rybí olej a olej z treščej pečene nám prinášajú tie najpozitívnejšie ohlasy. Je na to určitý dôvod. Štúdie ukázali, že konzumácia rybieho oleja môže znížiť tvorbu akné až o 42%. Toto môže byť obzvlášť užitočné pre ženy ktoré bojujú s hormonálnymi problémami – a s akné ktoré s nimi prichádza.

V tomto príspevku by som chcel hovoriť o tom, ako používať rybí olej na liečbu akné. Pomáha to? Aké množstvo treba brať? Kto by sa mu mal vyhnúť? Toto sú len niektoré z otázok ktoré si v tomto príspevku zodpovieme.

Krátky úvod na omega-3 mastné kyseliny

Rybí olej obsahuje omega-3 mastné kyseliny. Avšak nie všetky omega-3 tuky si sú rovné, a to môže spôsobovať zmätok. Poďme sa teda pozrieť na rozdielne omega-3 tuky.

Omega-3 tuky sa vyskytujú v mnohých formách a majú rozdielne efekty. Rastliny obsahujú omega-3 iba vo forme kyseliny alfa-linolénovej (ALA). Väčšina výskumov zaoberajúcich sa s omega-3 tukmi sa sústredila na omega-3 tuky s dlhým reťazcom, akými sú napríklad kyselina eikosapentaénová  (EPA) a kyselina dokozahexaénová (DHA).

Zatiaľ čo ALA je určite zdravá, štúdie ukazujú že nemá rovnaké benefity ako majú EPA a DHA. Zvieratá vedia konvertovať ALA na EPA, DHA a ostatné dlhoreťazcové omega-3 tuky, ale táto konverzia je veľmi obmedzená u ľudí. Práve preto ich musíme prijímať z diéty alebo z doplnkov stravy.

Štúdie ukazujú že omega-3 doplnky stravy redukujú akné o 42%

Vo februári 2014 vydali Kórejskí vedci štúdiu ktorá ukázala, že konzumácia doplnkov omega-3 alebo kyseliny gama-linolénovej (GLA) znižuje zápalové akné o 40 až 50%. O tejto štúdii som tu podrobne písal takže teraz len ukážem výsledky.

Tento graf zobrazuje zmenu v počte vyrážok po 10-tich týždňoch užívania doplnkov stravy (v porovnaní so začiatkom štúdie).

Zdroj: Efekt diétneho dopĺňania omega-3 mastných kyselín a kyseliny gama-linolénovej na akné: Randomizovaná, dvojito zaslepená, kontrolovaná štúdia.

Omega-3 doplnok obsahoval 1000 mg EPA a 1000 mg DHA. GLA doplnok predstavoval olej z boráka lekárskeho (2000 mg), obsahujúc 400 mg kyseliny gama-linolénovej.

Doplnok omega-3 ako aj doplnok GLA zredukovali zápalové akné o 40 až 50%, a nezápalové akné o okolo 20%. Vedci tiež zmerali zápal v kožných vzorkách a zistili, že po užití doplnkov klesol o 20 až 30%. Ako som tu vysvetlil, zápal v koži je spúšťač  ktorý začína akné, takže menej zápalu je určite pre kožu prospešné.

Pred touto štúdiou sa na efekt rybieho oleju na akné zamerala iba jedna malá štúdia. Khayef a kolektív podával po dobu 12 týždňov 13-tim mužom kapsule rybieho oleja. Denná dávka doplnku predstavovala 930 mg EPA, 720 mg DHA a 174 mg DPA.

Výsledky môžeme v najlepšom prípade označiť za nejednoznačné. Ak sa pozriete na skupinu ako celok, nevyskytla sa žiadna zmena v závažnosti akné. Avšak u väčšiny ľudí sa stredne závažné až závažné akné zlepšilo, zatiaľ čo ľudom s miernym akné sa akné zhoršilo. Štúdia tiež ukázala mierny pokles začervenania kože.

Zhrnutie

Tieto dve štúdie ukazujú, že užívanie rybieho oleja môže zredukovať akné. Nemôžeme však konečný výsledok uzavrieť len z dvoch štúdii, pričom z ktorých jedna bola veľmi chabá. Preto na toto treba myslieť ako niečo na vyskúšanie a nie ako na dokázanú liečbu akné.

Ak sa pozrieme na to ako rybí olej ovplyvňuje príčiny akné, môžeme získať viac informácií.

Účinok rybieho oleja na príčiny akné

Našťastie rybí olej a omega-3 doplnky dostali veľa lásky od výskumníkov. Mnohé štúdie sa zameriavajú na to aký majú efekt na príčiny akné: hormóny, inzulínová rezistencia a zápaly. Poďme sa teda pozrieť na to, čo tieto štúdie ukazujú.

Rybí olej môže zredukovať hormonálne akné u žien

Bohužiaľ, nikto nezisťoval ako pôsobia doplnky z rybieho oleja na hormóny u pacientov s akné. Máme ale dobré dôkazy na to aby sme ukázali, že doplnky z rybieho oleja sú nápomocné u žien trpiacich syndrómom polycystických vaječníkov (PCOS). Príčinou akné ako aj u PCOS sú podobné hormonálne nerovnováhy. Preto môžeme bezpečne predpokladať, že  to čo pomáha na PCOS bude tiež pomáhať pri boji s akné. Nehovoriac o tom, že mnohé ženy trpiace na PCOS bojujú aj proti akné.

Snáď najzaujímavejší článok bol publikovaný v roku 2011 v Americký Žurnál o Klinickej Nutrícii. Phelan a kolektív študoval 109 žien trpiacich na PCOS pričom zistil, že ženy s vyšším pomerom omega-6/omega-3 mali tiež vyššie hladiny androgénu. Tieto ženy potom rozdelili do dvoch skupín na základe hladiny omega-6 tukov v krvi. Tento graf zobrazuje hladinu androgénu v oboch skupinách:

Zdroj: Hormonálne a metabolické účinky polynenasýtených mastných kyselín u mladých žien so syndrómom polycystických vaječníkov: vyplýva z prierezovej analýzy a randomizovanej, placebom kontrolovanej krížovej skúšky.

Inými slovami, ženy s vyššou hladinou omega-6 v krvi, mali tiež trocha zvýšené hladiny testosterónu a DHEAS, pričom oboje sú spojené s akné.

Rovnaký vedci pokračovali s ďalšou štúdiou, kde otestovali vplyv omega-3 doplnkov na PCOS. Doplnok potravy poskytoval 190 mg EPA a DHA (spolu) za deň. Tento graf zobrazuje ich výsledok:

Zdroj: Hormonálne a metabolické účinky polynenasýtených mastných kyselín u mladých žien so syndrómom polycystických vaječníkov: vyplýva z prierezovej analýzy a randomizovanej, placebom kontrolovanej krížovej skúšky.

Ako môžete vidieť, pri omega-3 skupine došlo k peknému poklesu biologicky dostupného (voľného) testosterónu a k malému poklesu hladiny DHEAS. Opäť nás oba tieto výsledky posúvajú správnym smerom čo sa týka liečby akné.

Vedci ďalej rozdelili tieto ženy do dvoch skupín na základe toho, ako dobre reagovali napríklad na redukciu biologicky dostupného testosterónu. Ženy s vyšším poklesom biologicky dostupného testosterónu tiež ukázali oveľa väčší pokles v pomere omega-6/omega-3, v porovnaní so ženami ktoré tak dobre nereagovali.

Keďže tieto výsledky neboli uspokojivé, vedci ďalej testovali vplyv rôznych mastných kyselín na bunky produkujúce androgén vo vaječníkoch.

Tu sú ich výsledky:

Zdroj: Hormonálne a metabolické účinky polynenasýtených mastných kyselín u mladých žien so syndrómom polycystických vaječníkov: vyplýva z prierezovej analýzy a randomizovanej, placebom kontrolovanej krížovej skúšky.

Pri pohľade na graf, AA (kyselina arachidónová, bežná forma omega-6) spustila približne 40% zvýšenie sekrécia androgénu v porovnaní s EPA alebo DHA.

Tento dokument nám ukázal, že omega-6 hladiny, a pomer omega-6/omega-3 ovplyvnuje hladinu androgénu u žien s PCOS. Mám také podozrenie že to isté platí aj pre ženy ktoré PCOS netrpia, ale bojujú s hormonálnym akné.

Našiel som tiež 4 ďalšie štúdie, ktoré testovali vplyv užívania doplnkov omega-3 na PCOS. Z týchto štúdií až 3 zobrazili zlepšenie hladín inzulínu a androgénu zatiaľ čo jedna štúdia neukázala žiaden vplyv.

Rybí olej a omega-3 tuky nemajú žiaden vplyv na inzulínovú rezistenciu

Štúdie na mužoch a ženách ktoré nemali PCOS presvedčivo ukazujú, že rybí olej a omega-3 doplnky stravy nemajú žiaden efekt na rezistenciu inzulínu.

Preskúmanie vysokokvalitných štúdií na danú tému z roku 2011 vyústila do nasledujúceho záveru (n-3 znamená omega-3):

  • V súhrnnom odhade nemala intervencia n-3 PUFA žiadny vplyv na IS (citlivosť na inzulín) v porovnaní s placebom. Podobne, n-3 PUFA nemali pri podskupine analýzy (diabetes typu 2 a iné populácie) žiadny vplyv na IS.
  • Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny a citlivosť na inzulín: meta-analýza randomizovaných kontrolovaných štúdií

Toto sa odrazilo v systémovom prieskume vysokokvalitných štúdií o metabolickom syndróme z roku 2012:

  • Neexistuje žiaden dôkaz o priaznivých účinkoch VLC n-3 PUFA na reguláciu glukózy v krvi u pacientov s MS (metabolický syndróm), a môžu byť dokonca aj škodlivé vo vysokých dávkach.
  • Účinok EPA a DHA na pacientov s metabolickým syndrómom: systematický prehľad randomizovaných kontrolovaných štúdií.

Existujú  presvedčivé dôkazy o tom, že okrem PCOS, omega-3 tuky nemajú žiaden efekt na hladinu cukru alebo inzulínu v krvi.

Protizápalový účinok omega-3

Údaje o protizápalových účinkoch omega-3 tukov u ľudí zostávajú nejasné. Napriek väčšine štúdií ukazujúcich zlepšenie niektorých zápalových ukazovateľov, neexistuje medzi nimi žiadna konzistentnosť.

Systematický prehľad vysokokvalitných štúdií za rok 2013 dospel k nasledujúcemu záveru:

  • Štúdie ktoré pozorovali zdravých dospelých ľudí podporujú odporúčanie, že diéta bohatá na n-3 mastné kyseliny môže hrať úlohu pri prevencii a znižovaní zápalu, zatiaľ čo intervenčné štúdie skúmajúce zdravých dospelých ľudí priniesli nekonzistentné výsledky. Väčšina intervenčných štúdií u dospelých ľudí s charakteristikami MetS, hlásia prínos pri niektorých zápalových ukazovateľoch. Iné štúdie ktoré používali vysoké dávky n-3 mastných kyselín počas dlhých období však neukázali žiaden účinok. Celkové údaje ktoré tu boli preskúmané, podporujú odporúčania na pravidelnú konzumáciu mastných rýb, a poukazujú na prínos pre zdravie z hľadiska znižovaní zápalu u dospelých s jednou alebo viacerými funkciami MetS.
  • N-3 polynenasýtené mastné kyseliny: Vzťah k zápalom u zdravých dospelých ľudí a dospelých ľudí vykazujúcich vlastnosti metabolického syndrómu.

Jednoduchými slovami: niektoré štúdie ukazujú dobré výsledky, niektoré štúdie zasa zlé, a nemôžeme povedať či skutočne fungujú alebo nie.

Pomer omega-3/omega-6

Možným vysvetlením pre tieto mätúce údaje môže byť to, že protizápalový účinok omega-3 tukov je menej v dôsledku omega-3 a viac v dôsledku inhibície zápalových omega-6 tukov.

Nadmerné množstvo omega-6 tukov je známe ako zápalové a súvisí aj s vývojom inzulínovej rezistencie a metabolického syndrómu. Keďže omega-3 a omega-6 tuky v tele súťažia o tie isté enzýmy, užívanie omega-3 môže znížiť účinok omega-6.

Keď sa zamyslíte nad dopravnou zápchou ktorá sa vytvára vtedy, keď sa viaceré jazdné pruhy spájajú do jedného jazdného pruhu, všetky autá musia prechádzať cez jeden pruh, tým pádom každé auto musí počkať pokiaľ sa dostane na rad.

Niečo podobné sa deje aj s omega-3 a omega-6 tukmi. Oboje vyžadujú byť spracované tými istými enzýmami. To znamená, že ak budete jesť príliš veľa omega-6 tukov, preplnia spracovanie omega-3 tukov a tak sa zníži biologická dostupnosť a účinok omega-3 tukov. Zvyšovanie príjmu omega-3 naopak vytláča určité omega-6 zo spracovania a tak sa znižuje ich efekt.

Bez ohľadu na toto, existujú dôkazy ktoré preukazujú že užívanie rybieho tuku alebo omega-3 doplnkov stravy má za následok protizápalový účinok, aj keď zníženie príjmu omega-6 je pravdepodobne lepšou stratégiou na znižovanie zápalu.

Odporúčania

Takže čo spraviť so všetkými týmito informáciami? Kto by mal užívať rybí olej (alebo aj iné omega-3 doplnky stravy) a kto by mal radšej šetriť peniaze? Toto odporúčam ja:

  • Ľudia so stredne závažným až závažným akné by mali zvážiť užívanie rybieho tuku. Existuje rozumný dôkaz, ktorý dokazuje, že rybí olej môže pomôcť. Pravdepodobne sa však dajú dosiahnuť rovnaké výsledky užívaním doplnkov obsahujúcich antioxidanty.
  • Nie som si istý, či rybí olej pomôže na mierne alebo príležitostné akné. Stále to ale stojí za to vyskúšať ho, aj keď by som od toho nečakal veľa.
  • Rybí olej môže pomáhať aj ženám s hormonálnym akné, aj keď je mierne.
  • Ak je ale vaše akné spojené s PCOS, hyperandrogenizmom, menštruačnými problémami alebo inými hormonálnymi problémami, mali by ste rybí olej určite vyskúšať. Mierte na dennú dávku od 1000 až po 1500 mg dlhoreťazcových omega-3 tukov. Dlhoreťazcové omega-3 tuky sú EPA, DHA a v podstate všetko okrem ALA.

Či už doplnky stravy užívate alebo nie, uistite sa, že prijímate dostatočné množstvo omega-3 tukov z potravy a to jedením napríklad rýb, vajec a ľanových semien. Toto v kombinácii s obmedzením príjmu omega-6, by malo pomôcť priniesť vaše omega tuky späť do rovnováhy.

Záver

Rybí olej a omega-3 tuky patria medzi málo doplnkov, ktoré boli vedecky dokázané za prospešné. Štúdie ukazujú, že môžu zredukovať akné a môžu byť užitočné u žien, ktorých akné je spojené s hormonálnymi problémami (PCOS, hyperandrogenizmus, atď.)