Genetická predispozícia dokáže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku akné.

Zhrnutie článku

Akné je čiastočne genetickou chorobou. Ak mali tvoji rodičia akné, je väčšia pravdepodobnosť, že aj ty budeš mať akné. Avšak, vzhľadom na komplexnú povahu tejto problematiky je nepravdepodobné, že existuje jeden gén, ktorý spôsobuje tvorbu akné. Naopak, je viac pravdepodobné, že na tvorbe akné sa spolu podieľa viacero génov.

Vedci zistili, že niektoré gény môžu viesť ku genetickej predispozícií k tvorbe akné. Tieto gény majú dôležitú funkciu v imunitnom systéme ľudského tela a podieľajú sa na produkcií hormónov. Avšak existujú aj iné faktory, ktoré majú na svedomí zvýšenú tvorbu akné, preto je pravdepodobné, že existuje viacero génov a faktorov, ktoré súvisia so zvýšenou tvorbou akné.

Je potrebné podrobne identifikovať všetky gény, ktoré sa podieľajú na tvorbe akné, aby sme lepšie pochopili, ako môžeme efektívne liečiť akné.

Vznik akné

Akné je komplexné ochorenie kože, ktoré sa vyvíja vplyvom niekoľkých faktorov, vrátane zápalu, abnormálneho rastu kožných buniek, nadmernej produkcie kožného mazu a nadmerného množstva baktérií v upchatých póroch. Všetky tieto faktory prispievajú k tvorbe akné.

Každý z faktorov, ktorý prispieva k tvorbe akné, je spôsobený jedným, alebo viacerými génmi. Gén je molekula DNA vo vnútri jadra buniek nášho tela. Každý gén obsahuje dôležité informácie a telo tieto informácie ďalej využíva na produkciu proteínov, ktoré v tele zastupujú špecifické funkcie. Každá ľudská bunka obsahuje 20 000 až 25 000 génov.

Viaceré gény spolu dokážu spolupracovať a informácie poskytujú ako celok. Pokiaľ je reč o akné, vedci zatiaľ nedokázali identifikovať jeden gén, ktorý by spôsoboval tvorbu akné. Namiesto toho je viac pravdepodobné, že akné spôsobujú viaceré gény, ktoré sa spoločne podieľajú na mnohých procesoch v tele človeka.

Genetická predispozícia

Aby sme pochopili, ktoré gény môžu viesť k zvýšenej tvorbe akné, je dôležité pochopiť koncepciu genetickej predispozície. Genetická predispozícia je zvýšená pravdepodobnosť vzniku určitého ochorenia vďaka génom, ktoré ste zdedili od rodiča. Genetická predispozícia na tvorbu akné znamená, že v tele daného človeka sa nachádza väčší počet génov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že počas svojho života táto osoba bude mať akné.

Avšak, je dôležité podotknúť, že ak má človek genetickú predispozíciu na tvorbu akné, neznamená to, že sa uňho akné musí rozvinúť. Je to najmä preto, že akné je ovplyvnené aj celkovým životným štýlom, ako je strava, pohyb, či fajčenie. Ak majú dvaja ľudia rovnakú genetickú predispozíciu na akné, ale majú veľmi rozdielny životný štýl, akné sa môže rozvinúť len u jedinca, ktorý má zlý životný štýl.

Vedecké štúdie génov, ktoré spôsobujú genetickú predispozíciu pre akné

Vedci používajú päť rôznych spôsobov, aby identifikovali gény, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku akné. Všetky tieto spôsoby fungujú štýlom porovnávania genetiky u ľudí s akné a u ľudí bez akné. Týchto päť spôsobov zahŕňa:

  • štúdie rodovej dedičnosti
  • štúdie dvojičiek
  • populačné štúdie
  • genetické štúdie
  • výskum genetických syndrómov spojených s akné

V týchto štúdiách vedci skúmali mutácie génov. Mutáciou je akákoľvek zmena v géne. Pokiaľ ide o akné, vedci hľadajú mutácie v DNA génoch u pacientov s akné a u pacientov bez akné. Keďže akné je choroba, ktorá zahŕňa viacero faktorov, vedci si myslia, že je nepravdepodobné, že akné vznikne zmutovaním len jedného génu. Mutácie vo viacerých génoch by však mohli významne zvýšiť genetickú predispozíciu k tvorbe akné.

Štúdia rodovej dedičnosti

Tento typ štúdie, ktorá sa začala v 20. storočí, vedcov prinútila zamyslieť sa nad tým, či je akné genetické ochorenie. Tieto štúdie skúmali niekoľko rodín a zisťovali, či je akné nejakým spôsobom odovzdávané z generácie na generáciu. Vedci požiadali vybrané rodiny, aby vyplnili dotazník týkajúci sa ich symptómov akné. Ak viacerí ľudia v rodine mali podobné problémy a skúsenosti s akné, vedci dospeli k záveru, že ochorenie mohlo byť zdedené od rodičov, čo dokazuje, že medzi tvorbou akné a genetickou predispozíciou existuje silná spojitosť.

Je zaujímavé, že vedci dospeli k záveru, že ľudia s akné majú tendenciu fyzicky pripomínať predkov, ktorí mali takisto sklon k tvorbe akné, v porovnaní s predkami, ktorí nemali sklon k tvorbe akné. V skutočnosti jeden vedec tvrdil, že je schopný predpovedať, či sa bude u dieťaťa rozvíjať akné na základe toho, ako veľmi sa dieťa podobá na svojich predkov. Aj keď je toto tvrdenie pravdepodobne nadhodnotené, tieto štúdie boli veľmi dôležité pri identifikácií, či genetika môže mať vplyv na tvorbu akné.

Štúdie dvojičiek

V roku 1984 začali vedci využívať štúdie s dvojičkami na výskum genetiky a akné. Vedecké štúdie s jednovaječnými dvojičkami sú mimoriadne užitočné pri skúmaní vplyvu génov a životného štýlu na tvorbu akné, pretože jednovaječné dvojičky sú geneticky identické. To znamená, že jednovaječné dvojčatá majú rovnaké gény a génové mutácie, preto ak obe dvojčatá majú sklon k tvorbe akné, je veľmi pravdepodobné, že to je najmä kvôli genetickej predispozícií. V prípade, že má akné len jedno z dvojičiek, akné je pravdepodobne spôsobené rozdielmi v životnom štýle medzi jednovaječnými dvojičkami.

Vedci vykonali dve štúdie na dvojičkách, ktoré boli zamerané na výskum vplyvu genetickej predispozície na tvorbu akné a dospeli k záveru, že akné je ovplyvnené genetickými faktormi. Inými slovami, akné je genetické.

Prvá štúdia na dvojičkách porovnávala prítomnosť akné u 930 párov dvojičiek. Vedci zistili, že jednovaječné dvojičky mali podobné množstvo lézií akné, kožného mazu a aj závažnosť akné bola veľmi podobná. Vedci na základe tejto štúdie dospeli k záveru, že genetika hrá kľúčovú úlohu pri tvorbe akné.

Druhá štúdia na dvojičkách porovnávala prítomnosť akné u 458 párov jednovaječných dvojičiek. Vedci zistili, že akné sa u oboch jedincov vyskytovalo na 81 % v rovnakom čase. To vedcov viedlo k záveru, že predispozícia k tvorbe akné je pravdepodobne dedičná.

Populačné štúdie

Vedci vykonali niekoľko štúdií, ktoré skúmali rozdiely medzi skupinami ľudí s akné a bez akné. Konkrétne, akné postihuje v západných krajinách 80 až 90 percent populácie, na rozdiel od izolovaných populácií, kde sa akné vyskytuje v oveľa menšej miere.

Táto štúdia zistila, že akné sa začína prejavovať vo veku 10 až 12 rokov a postupne sa stupňuje a vrcholí v 16 až 18 rokoch. Vo väčšine prípadov akné zmizne okolo 20. roku života. Avšak, ak má daný jedinec silnú genetickú predispozíciu k tvorbe akné, akné môže pretrvávať aj u dospelých jedincov. Tento fakt opäť vedie k tvrdeniu, že genetická predispozícia má vplyv na tvorbu akné.

Genetické štúdie

Genetické štúdie sa vykonávajú preto, aby sa identifikovali a charakterizovali zmutované gény, ktoré vedú k zhoršeniu ochorenia. Vedci zatiaľ dokázali identifikovať 10 génov, ktoré by mohli zvýšiť genetickú predispozíciu k tvorbe akné. Väčšina týchto génov produkuje proteíny, ktoré sú spojené s reakciou imunitného systému a podporujú produkciu hormónov a tvorbu akné.

Keďže zápal a hormóny sú jedným z hlavných spúšťačov akné, vedci neboli prekvapení, že s genetickou predispozíciu úzko súvisia gény imunitného systému a hormóny. Avšak, akné je zložitejšie ochorenie, takže je veľmi pravdepodobné, že existuje viac génov, ktoré spôsobujú akné. Vedci zatiaľ neidentifikovali všetky gény, ktoré môžu spôsobovať tvorbu akné.

Výskum genetických syndrómov spojených s akné

Existuje niekoľko ochorení, ktoré sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku akné. Vedci sa domnievajú, že je veľmi pravdepodobné, že genetické mutácie, ktoré spôsobujú niektoré ochorenia, vedú aj k tvorbe akné. Medzi tieto ochorenia môžeme zaradiť:

  • vrodená nadledvová hyperplázia
  • syndróm polycystických vaječníkov
  • apertov syndróm
  • PAPA (Pyogénna artritída, Pyoderma gangrenosum a Akné)

Napríklad syndróm polycystických vaječníkov vedie k zvýšeniu hladín mužských hormónov u žien, čo takisto spôsobuje zvýšenú tvorbu akné. Z toho dôvodu vedci začali študovať genetické mutácie, ktoré spôsobujú ochorenia a snažia sa identifikovať gény, ktoré mohli spustiť tvorbu akné.