Niektoré dôkazy môžu naznačovať, že čokoláda dokáže zhoršiť príznaky akné, ale je predčasné robiť akékoľvek unáhlené závery.

Zhrnutie

Prvá štúdia, ktorá sa zaoberala vplyvom čokolády na tvorbu akné, publikovaná v roku 1969, dospela k záveru, že čokoláda nemá žiadny vplyv na tvorbu akné. Aj napriek niekoľkým chybám, v tejto štúdií, sa toto tvrdenie všeobecne akceptovalo desaťročia.

Po takmer päťdesiatich rokoch, od spomínanej vedeckej štúdie, sa záujem o zistenie potencionálnych škodlivých účinkoch čokolády, na tvorbu akné, znova obnovil v roku 2011. Odvtedy vedci vykonali ďalších 5 štúdií, pričom všetky štúdie potvrdili určitý vzťah medzi konzumáciou čokolády a tvorbou akné. Všetky tieto štúdie však mali svoje obmedzenia, takže nie je na 100% isté, že čokoláda nemá žiadny vplyv na tvorbu akné.

Všetko s mierou

Vyradenie čokolády zo svojho jedálnička pravdepodobne nebude mať žiaden viditeľný vplyv na množstvo akné. Je pravdepodobné, že si príležitostne môžete pokojne vychutnať svoju obľúbenú čokoládu bez akýchkoľvek výčitiek. Pri všetkých menej zdravých potravinách je však mimoriadne dôležité, aby ste to s ich konzumáciou nepreháňali. Držte sa radšej pravidla „všetko s mierou“.

Vplyv čokolády na nadmernú tvorbu akné bol vždy kontroverzný a diskutabilný a ľudia sa touto témou zaoberali celé desaťročia. Čokoláda sa zvyčajne vyrába z mlieka, kakaového maska a cukru a všetky tieto suroviny môžu hypoteticky zvýšiť tvorbu akné. V tejto oblasti však veda stále nemá jednoznačné dôkazy.

Na druhej strane, čokoláda obsahuje flavonoidy, čo teoreticky môže znížiť tvorbu akné.

Vedecké štúdie

Najlepší spôsob, ako zistiť, či má čokoláda vplyv na akné je pozrieť sa na rôzne vedecké štúdie. Štúdia z roku 1969 nenašla žiadnu spojitosť medzi tvorbou akné a konzumáciou čokolády. V roku 2011 však niektoré nové štúdie preukázali spojenie medzi čokoládou a akné.

Začnime tým, že sa pozrieme na štúdiu z roku 1969, ktorá tvrdila, že čokoláda nijak neovplyvňuje tvorbu akné, a preto nie je žiaden dôvod, aby pacienti s akné prestali konzumovať túto potravinu. Pozrime sa na to, prečo táto štúdia nebola taká dôveryhodná, ako si ľudia mysleli.

1969: Žiadny vzťah medzi čokoládou a tvorbou akné

Štúdia z roku 1969, uverejnená v časopise Journal of the American Medical Association, skúmala vzťah medzi čokoládou a vznikom akné. Štúdie sa uskutočnilo 35 mladých dospievajúcich dobrovoľníkov, prevažne mužského pohlavia. Účastníci štúdie konzumovali buď klasickú čokoládu, alebo placebo. Placebo predstavovalo potravinu, ktorá vyzerala a chutila presne ako čokoláda, ale neobsahovala žiadnu čokoládu. Na konci štúdie vedci dospeli k záveru, že čokoláda nemá žiadny vplyv na tvorbu akné.

Výsledky tejto štúdie boli často citované v iných vedeckých štúdiách, či vo vedeckej literatúre a jej závery zostali po celé desaťročia nezmenené. V roku 2011 sa však vedci začali podrobne zaoberať metódami štúdie z roku 1969 a objavili viacero nezrovnalostí:

 • Rozdiely v zložení skupiny, ktorá konzumovala čokoládu a skupinou, ktorá konzumovala placebo. V skupinách sa nenachádzal rovnaký počet mužov a žien, čo mohlo viesť ku skresleným výsledkom.
 • Nebol definovaný presný vek účastníkov. Vek bol definovaný ako „mladí dospievajúci dobrovoľníci“.
 • Neboli zaznamenané zmeny v menštruačnom cykle žien, hmotnosť, vplyv stresu, životný štýl, či užívanie kofeínu, tabaku, alebo liekov. Všetky tieto faktory však môžu mať výraznejší vplyv na závažnosť akné.
 • Krátke trvanie štúdie – 4 týždne.
 • Štúdia nezahŕňala opis štatistických metód.
 • Neboli zohľadnené rozdiely v zložení čokolády a placeba. V placebe sa nachádzalo viac hydrogenovaných tukov.
 • Konflikt záujmov. Štúdiu sponzorovalo Združenie výrobcov čokolády USA.

Vzhľadom na nezrovnalosti a chyby tejto štúdie sa dospelo k záveru, že táto štúdia je nespoľahlivá a nevylučuje fakt, že čokoláda môže ovplyvniť tvorbu akné.

Štúdia z roku 2011

Od roku 2011 sa vedci opäť začali venovať tejto problematike a skúmali, či čokoláda má, alebo nemá vplyv na tvorbu akné. Štúdium účinku diéty na akúkoľvek chorobu je ťažké, preto sú závery len predbežné.

V roku 2011 štúdia publikovaná v časopise Journal of the American Medical Association zistila, že 100% čokoláda zvýšila počet akné u skupiny 10 mužov, vo veku od 18 do 35 rokov.

Táto štúdia však mala určité obmedzenia:

 • S testovacou skupinou nebola skúmaná žiadna kontrolná skupina.
 • Nízky počet ľudí, ktorí sa zúčastnili štúdie (iba 10 osôb)
 • Táto štúdia skúmala vplyv čokolády len na mužské pohlavie, neboli v nej zahrnuté aj ženy.
 • Krátky čas sledovania.
 • Neboli uvedené iné premenné, ako je diéta (príjem cukru a kalórií), hmotnosť, či fajčenie, ktoré mohli ovplyvniť akné.

Štúdia z roku 2014

V roku 2014 bola vykonaná ďalšia štúdia, ktorá sa opierala o štúdiu z roku 2011. Trinásť mužov s miernym akné užívalo buď tabletky naplnené 100% kakaom, tabletky naplnené hydrolyzovanou želatínou (placebo), alebo kombináciu oboch. Výsledky preukázali zvýšenú tvorbu akné 4. a 7. deň štúdie. Autori dospeli k záveru, že medzi konzumáciou čokolády a zvýšenou tvorbou akné je určitá spojitosť.

Existovali však značné obmedzenia tejto štúdie:

 • Malá testovacia skupina (iba 13 osôb).
 • Vylúčenie žien.
 • Dôležité informácie, ako napríklad množstvo konzumovaných mliečnych výrobkov, alebo cukru, neboli uvedené.
 • Krátka doba trvania štúdie – štúdia trvala len týždeň. Akné sa môže vytvoriť v priebehu 2-6 týždňov od skonzumovania potraviny, ktorá podporuje tvorbu akné, preto nie je jasné, či v sledovaných výsledkoch zohrali úlohu iné faktory alebo konzumácia čokolády.

Štúdia z roku 2015

V roku 2015 sa uskutočnila štúdia na 2 226 dospelých a dospievajúcich ľuďoch z Francúzska, z ktorých 1 375 účastníkov malo akné a 891 účastníkov nemalo akné. Štúdia zistila, že konzumácia čokolády a sladkostí mala vplyv na účastníkov, ktorí mali akné.

Aj táto štúdia však mala obmedzenia:

 • Dôležité informácie, ako napríklad konzumácia cukru, či mlieka, neboli predmetom samostatného výskumu.
 • Štúdia sa opierala o odpovede účastníkov, čo nie je najlepší spôsob zhromažďovania údajov.

Štúdia z roku 2016

V roku 2016 sa uskutočnila štúdia, ktorej sa zúčastnilo 25 mužov vo veku 18 až 30 rokov. Štúdia zistila, že 99% horká čokoláda zhoršila už existujúce akné. Po štyroch týždňoch, kedy účastníci štúdie nekonzumovali žiadne potraviny, ktoré obsahovali čokoládu, ich vedci požiadali, aby denne skonzumovali 25 gramov 99% horkej čokolády, počas nasledujúcich štyroch týždňov. Štúdia uviedla, že počas štyroch týždňov, kedy účastníci pravidelne konzumovali 25 gramov čokolády, sa stav pokožky zmenil. Vedci dospeli k záveru, že horká čokoláda spôsobuje tvorbu akné.

Obmedzenia štúdie:

 • Štúdie sa nezúčastnila žiadna skupina, ktorá by užívala placebo.
 • Malá veľkosť pozorovanej skupiny (iba 25 osôb).
 • Vylúčenie žien.
 • Dôležité informácie ohľadom životného štýlu, ako je spotreba alkoholu, mlieka a cukru, neboli počas štúdie kontrolované.

Štúdia z roku 2016

V roku 2016 štúdia zistila, že konzumácia mliečnej čokolády zhoršuje akné. Štúdia bola vykonaná na vzorke 54 vysokoškolských študentov, s priemerným vekom 21,4 rokov. V tejto štúdií bolo 54 študentov rozdelených do dvoch skupín. Jedna skupina konzumovala mliečnu čokoládovú tyčinku a druhá skupina konzumovala 15 cukríkov Jelly Belly. Obe druhy sladkostí pre telo predstavovalo rovnaké glykemické zaťaženie. Ani jedna skupina nemohla konzumovať žiadnu inú čokoládu a sladkosti, ako čokoládu a cukríky, ktoré konzumovali v rámci štúdie.

Vedci vyhodnotili závažnosť akné 48 hodín po tom, čo účastníci skonzumovali čokoládu a cukríky Jelly Belly. O štyri týždne neskôr sa test opakoval znovu, s tým rozdielom, že si skupiny konzumované potraviny vymenili. Skupina, ktorá v prvej časti štúdie konzumovala čokoládu, v druhej časti štúdie konzumovala cukríky Jelly Belly a naopak. Po skonzumovaní určených potravín vedci po 48 hodinách vyhodnotili závažnosť akné.

V prvej aj druhej časti štúdie vedci spozorovali výskyt akné u skupiny, ktorá konzumovala mliečnu čokoládu.

Avšak, rovnako ako u všetkých ostatných štúdií, existovalo niekoľko obmedzení:

 • Malá veľkosť vzorky (iba 54 osôb).
 • Množstvo mlieka, ktoré sa nachádzalo v mliečnej čokoláde, nebolo kontrolované. Niektoré dôkazy ukazujú spojitosť medzi konzumáciou mlieka a tvorbou akné.
 • Extrémne krátka štúdia. Keďže tvorba akné môže trvať 2 až 6 týždňov, 48 hodín nemusí byť dostatok času na to, aby sa preukázalo, či čokoláda spôsobuje tvorbu akné.

Záver štúdií

Po roku 2011 si môžeme všimnúť, že výsledky štúdií ukazujú, že čokoláda by v skutočnosti mohla viesť k zvýšenej tvorbe akné. Avšak, je dôležité upozorniť, že každá štúdia mala svoje obmedzenia. Všetkých 5 štúdií, ktoré sa uskutočnili po roku 2011 ukazuje spojitosť medzi konzumáciou čokolády a tvorbou akné, stále však nemôžeme s určitosťou potvrdiť, že konzumácia čokolády spôsobuje tvorbu akné.

Prečo môže byť konzumácia čokolády spojená s tvorbou akné?

Ak sa pozrieme na zložky čokolády oddelene, niektoré zložky by teoreticky mohli zvýšiť tvorbu akné, zatiaľ čo iné by nemali mať na tvorbu akné žiaden vplyv.

Ktoré zložky môžu spôsobiť tvorbu akné?

Ukázalo sa, že čokoláda stimuluje zápalové molekuly, ktoré sa nazývajú cytokíny. Akné je zápalové ochorenie, takže akákoľvek zápal môže zhoršiť stav akné.

Kakaové maslo, ktoré sa nachádza v horkej čokoláde, obsahuje kyselinu olejovú, čo znamená, že môže stimulovať tvorbu kožného mazu, upcháva póry, a tým zhoršuje priebeh akné.

Ktoré zložky čokolády dokážu zmierniť tvorbu akné?

Čokoláda obsahuje veľké množstvo flavonoidov, ktoré majú antioxidačné účinky. Antioxidanty majú vo všeobecnosti priaznivé účinky na akné. Okrem toho môžu flavonoidy zlepšiť reakciu organizmu na inzulín, čo môže byť takisto spojené s poklesom akné.

Štúdia z roku 2013 ukázala, že čokoláda nepodporuje rozmnožovanie baktérií akné. Akné je čiastočne bakteriálna choroba a táto štúdia poukazuje práve na to, že čokoláda nie je schopná zhoršiť akné.

Záver

Výsledky štúdií, ktoré sa zameriavali na spojitosť medzi konzumáciou čokolády a tvorbou akné, sú protikladné. Zatiaľ čo väčšina štúdií, ktoré sa vykonali od roku 2011, ukazuje spojitosť medzi konzumáciou čokolády a tvorbou akné, všetky tieto štúdie majú svoje obmedzenia. Ďalšie štúdie o akné poukázali na to, že niektoré zložky čokolády môžu zvýšiť tvorbu akné, zatiaľ čo ostatné zložky môžu znížiť tvorbu akné. V súčasnej dobe nie je možné s určitosťou povedať, či čokoláda má, alebo nemá účinok na tvorbu akné.