Povrchové a peelingy strednej vrstvy pokožky sú efektívne pri liečení akné a obe stredný a hlboký chemický peeling pomáhajú redukovať jazvy po akné. Dermatológovia sa zhodujú, že popri liečbe akné chemickým peelingom je vhodné použiť aj iné ošetrenia.

Odborne podávané chemické peelingy, na ktoré sa sústreďujeme v tomto článku, majú tendenciu fungovať najlepšie na ľuďoch so svetlejším typom pleti, pretože vysoké percento kyselín obsiahnutých v peelingoch niekedy spôsobuje stmavnutie (hyperpigmentáciu) alebo dokonca vyblednutie (hypopigmentáciu) u ľudí s tmavším odtieňom pleti.

Vo výnimočných prípadoch, hĺbkové čistenie môže spôsobiť vznik jaziev (keloidov) u ľudí s tmavšou pokožkou. Tieto problémy sa objavujú so zvýšeným percentom použitých kyselín. Ľudia s tmavším typom pleti by mali byť preto opatrní so stredným a hlbokým peelingom. V najlepšom prípade je vhodné poradiť sa so skúseným dermatológom pred ich aplikovaním.

Zatiaľ čo ľudia s tmavšou kožou musia postupovať opatrne, pokiaľ ide o chemické peelingy, efektívne a bezpečne môžu používať výrobky, ktoré obsahujú rovnaké kyseliny s nižšími množstvom.

Čo je to chemický peeling?

Chemické peelingy sú kyseliny, ktoré sa aplikujú na kožu asi raz za dva alebo tri týždne. Môžu sa aplikovať priamo v ordinácii kožného lekára alebo v kozmetickom salóne.1,2Peelingy, ktoré sa môžu používať v salónoch alebo kúpeľoch kozmetičkami sú účinné na 30%. Peelingy u skúsených lekárov môžu dosahovať kyseliny v koncentrácii až 70%.

  • Kyselina glykolová
  • Kyselina salicylová
  • Kyselina mliečna
  • Polyhydroxykyselina
  • Kyselina aminokyselinová
  • Kyselina pyrohroznová
  • Kyselina trichlóroctová (TCA)
  • Jessnerova kôra

Kyselina sa ponechá na koži niekoľko minút (približne 3-5) a potom sa odstráni. V závislosti od pevnosti a typu peelingu, kyseliny spôsobujú  šúpanie kože a niekedy môžu vzniknúť v priebehu niekoľkých dní aj pľuzgiere. Toto lúpanie signalizuje, že bunky v koži sa regenerujú rýchlejšie, čo pomáha urýchliť zmenu pokožky, zlepšiť jej textúru a zabrániť znovu upchatiu pórov.1,3

V súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz o tom, či niektorý typ kyseliny funguje lepšie ako iný. Z výskumov, ktoré máme v súčasnosti, môžeme usúdiť, že majú veľmi podobnú účinnosť.1,3-7

Chemické peelingy sú klasifikované na základe typu kyseliny a koncentrácie. Medzi hlavné typy profesionálne aplikovaných chemických peelingov patria (1) povrchové, (2) stredné a (3) hlboké. Povrchové peelingy sa zvyčajne používajú na liečbu akné, stredné sa používajú na liečbu akné a jaziev po akné a hlboké sa zvyčajne používajú iba na liečbu jaziev po akné.

Chemické peelingy, najmä povrchové, sa môžu používať spolu s inými liekmi. Toto je často využívaný postup, pretože chemické peelingy vytvárajú neúplné očistenie kože. Ak sa rozhodnete vyskúšať chemický peeling, je potrebné sa poradiť so svojim lekárom pred tým ako začnete užívať nejaké doplňujúce lieky.

Voľnopredajné peelingy

K dispozícii sú aj voľnopredajné peelingy obsahujúce slabšie kyseliny ktoré sa môžu pravidelne používať doma. Dosiahne sa tým pomalšie ale zvládnuteľné odlupovanie horných vrstiev kože bez vedľajších účinkov a náklady na profesionálne podávané chemické peelingy. Príkladom toho je 10% kyselina glykolová. Väčšina ľudí dokáže zvládnuť používať tento druh voľnopredajného produktu každé 2-3 noci. Na účely tohto článku sa však budeme hovoriť o vyššom percentuálnom zastúpení, profesionálne podávaných peelingov.

Povrchové peelingy – Liečia akné

Povrchové peelingy prenikajú len povrchovou časťou pokožky a pomáhajú zbaviť sa buniek na povrchu. Majú tiež protizápalové vlastnosti a môžu pomôcť dočasne znížiť sekréciu kožného mazu. Majú menšiu účinnú silu ako stredné alebo hlboké peelingy a normálne sa používajú kyseliny, ktoré patria do rodiny alfa hydroxykyseliny (AHA) alebo beta hydroxykyselín (BHA). Najbežnejšími typmi používaných kyselín sú kyselina glykolová (AHA) a kyselina salicylová (BHA).1Obe kyseliny sa zvyčajne podávajú v koncentrácii 30% a môžu sa aplikovať buď v ordinácii lekára, alebo v kozmetickom salóne.

Účinnosť

Väčšina ľudí vykazuje „slušný“ až „dobrý“ výsledok. Výsledky majú tendenciu trvať 1-2 mesiace. Po tomto čase dochádza k spätnému prejavu akné.

Podľa článku z roku 2011 v časopise Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, „keď sa používa pri  mierne strednom akné tváre, povrchové peelingy redukujú akné lézie s účinkom, ktorý sa stáva zreteľnejším pri zvyšovaní počtu opakovaní použitej liečby. Zlepšenia v nezápalových aj zápalových léziách boli hlásené, ale účinok na nodulocystické akné je minimálny. “

Štúdie preukázali, že peelingy pomocou kyseliny salicylovej znižujú akné o 47% až 75% .1,6,8-10Kyselina glykolová sa javí ako účinná, pričom 50% až 95% pacientov vykazuje výrazné zlepšenie akné po najmenej troch liečebných opakovaniach. 1, 11-14 Keďže štúdie o kyseline glykolovej neuvádzajú, aké je percentuálne zlepšenie, je ťažké vyvodiť, aké sú účinné glykolové peelingy v porovnaní s kyselinou salicylovou. Z toho čo môžeme získať zo stredných a hlbokých peelingov, typ kyseliny je druhotne dôležitý voči jej koncentrácii.

Vedľajšie účinky

Povrchové chemické peelingy sú všeobecne dobre znášané a vedľajšie účinky závisia od typu chemického zloženia. Väčšinou v niekoľkých dňoch po prvom peelingu sa prejaví spálenie pokožky podobné spáleniu od slnka so zjavným odlupovaním kože. Toto sčervenanie a olupovanie má tendenciu byť menej výrazné pri každom následnom použití. Najčastejšie vedľajšie účinky sú suchá koža, sčervenanie, pocity pálenia a vyskytujú sa po prvej liečbe. Následne dochádza k ich ústupu s ďalšou liečbou.6Vzhľadom na to, že chemické peelingy odstraňujú ochranné vrstvy pokožky, stáva sa pokožka citlivejšou na priame slnečné svetlo.2Je mimoriadne dôležité, aby ste po odlupovaní kožu udržali mimo slnka a použili primerané opaľovacie prípravky, kým proces odlupovania nie je úplný.

Mierne peelingy – Liečia akné a ľahké zjazvenie

Mierne penetrujúce chemické peelingy normálne používajú kyselinu trichlóroctovú (TCA) s 35-50% silou, ktorá preniká hlbšie do kože ako povrchové chemické peelingy. TCA spôsobuje odlupovanie hlbších vrstiev kože a zvyšuje produkciu kolagénu, elastínu a ďalších bielkovín, ktoré dávajú pokožke pružnosť.15Avšak 50% -ná TCA môže spôsobiť komplikácie, vrátane občasného zjazvenia, lekári často predpripravujú pokožku inými metódami a následne aplikujú iba 20-35% TCA. Takýto postup vedie k podobným výsledkom s menej komplikáciami. Spôsoby prípravy pokožky pred použitím 20% až 35% TCA zahŕňajú: (1) zmrazenie pokožky CO2 a acetónom, (2) aplikácia Jessnerovho roztoku, ide o typ peelingu, ktorý pozostáva z kombinácie kyseliny mliečnej (ktorá pomáha odlupovať pokožku) , kyseliny salicylovej (ktorá napomáha penetrácii pokožky) a resorcinolu (ktorý pomáha rozložiť tvrdú pokožku a liečiť akné) a nakoniec (3) aplikáciu 70% kyseliny glykolovej.16

 Efektívnosť

Mierne peelingy sa zvyčajne nepoužívajú na liečbu akné. Preto nemáme žiadne štúdie, ktoré by uvádzali účinnosť stredne hĺbkových peelingov na akné. Jedna klinická štúdia skúmala účinok TCA na akné, ale v percentách povrchovej šupky. Autori tejto štúdie uviedli, že liečba TCA viedla k zlepšeniu akné u 85% pacientov. Povrchové percento TCA bolo obzvlášť účinné pri liečbe bradavičiek a vriedkov (zápalové „vyrážky“) a menej účinné pri liečbe komedónov (malé, nezapálené biele vyrážky a čierne bodky). V porovnaní s peelingom kyseliny salicylovej bol TCA účinnejší pri liečbe komedónov, ale menej účinný pri liečbe zápalových lézií. Autori uviedli: „Táto štúdia, ktorá porovnáva účinok 25% TCA a 30%  kyseliny salicylovejpri liečbe akné vulgaris, dokazuje, že oba peelingy sú úspešné pri liečbe mierneho akné u pacientov s tmavšou pokožkou bez komplikácií. Autori poukazujú, že peelingy 25% TCA je lepšia pri liečbe komedónových lézií, zatiaľ čo 30% kyselina salicylovej je lepšia pri liečbe zápalových lézií. „17

Ďalšia štúdia hodnotila účinnosť Jessnerovho roztoku s 20% TCA na liečbu jaziev po akné. Všetkých 50 pacientov zahrnutých do štúdie vykazovalo určité zlepšenie jaziev po akné, pričom 60% pacientov vykazovalo „výrazné zlepšenie“, čo bolo definované ako zníženie jaziev po akné o viac ako 70%. „V skupine I (Jessnerovho roztoku a 20% TCA) bolo pozorované mierne zlepšenie jaziev po akné v 8% prípadoch, mierne zlepšenie v 32% prípadoch a výrazné zlepšenie jaziev po akné bolo pozorované u 60% pacientov. V skupine II (iba 20% TCA) bolo mierne zlepšenie jaziev po akné pozorované v 32% prípadoch, mierne zlepšenie v 40% prípadoch a výrazné zlepšenie jaziev po akné bolo pozorované u 28% pacientov.

Vedľajšie účinky

Pretože mierne peelingy prenikajú do hlbších vrstiev pokožky, vytvárajú závažnejšie vedľajšie účinky ako povrchové peelingy. Tieto vedľajšie účinky zahŕňajú sčervenanie pokožky, opuch a tmavnutie pokožky.18Vo väčšine prípadov tieto vedľajšie účinky ustúpia do jedného týždňa liečby. TCA peeling nie je vhodný na použitie u pacientov s tmavšou pokožkou, pretože môžu mať za následok trvalé tmavnutie pokožky v oblasti použitia. Tomuto je možné predísť ak sa použije TCA v kombinácii s Jessnerovým roztokom. „Na záver, Jessnerov roztok môže byť pomocná liečba s TCA pri liečbe jaziev po akné, môže zlepšiť výsledky a minimalizovať post-zápalovú hyperpigmentáciu. Pomocou modifikovaného Jessnerovho roztoku v kombinácii s 20% TCA môže byť znížené riziko po zápalovej hyperpigmentácie, ku ktorej dochádza u ľudí s tmavím typom pleti po peelingu TCA. „18Ako pri akomkoľvek druhu peelingu je dôležité vyhnúť sa akémukoľvek slnečnému žiareniu v niekoľkých dňoch po liečbe.

Hlboký peeling – Liečenie zjazvenia

Hlboký peeling preniká najhlbšie do pokožky a používa sa na liečbu jaziev po akné. Pretože sa využívajú veľmi silné kyseliny, postup je podobný plastickému chirurgickému zákroku a musí byť vykonávaný kvalifikovaným a vysoko trénovaným dermatológom. Hlboké peelingy používajú 88% fenol. V niektorých prípadoch sa fenol kombinuje s krotonovým olejom. Hlboké peelingy pracujú na princípe rozštiepenia proteínov v koži, čím stimulujú produkciu kolagénu v regenerovanej pokožke.19

Účinnosť

V klinickej štúdii na 10 pacientoch s jazvami po akné sa zistilo, že fenolový peeling znížil jazvy po akné o 75% .20„Zjazvenie po akné sa zlepšilo u 100% pacientov. Celkové zjazvenie sa zlepšilo o 75,12%.“20Ďalšia štúdia vykonaná u 11 pacientov ukázala, že fenolové peelingy znižujú jazvy po akné. „U skupiny s akútnym zjazvením po akné došlo v 64% prípadoch k lepšeniu o viac ako 51%.“ Hlboké chemické čistenie úplne odstráni hornú vrstvu pokožky.

Vedľajšie účinky

Hlboké chemické peelingy sú závažné a zahŕňajú krvácanie, opuch, zhrubnutie pokožky, ako aj dlhotrvajúce sčervenanie kože a zmenu farby kože.19Tieto vedľajšie účinky sú dlhotrvajúce a môžu trvať až šesť mesiacov pokým neodznejú.21Na rozdiel od povrchových a stredných peelingov, fenolové peelingy sa vstrebávajú cez kožu do krvného riečiska a môžu spôsobiť problémy s dýchaním, s obličkami a vážne srdcové komplikácie.19,21Hĺbkové čistenie nie je vhodné pre ľudí s tmavším tónom pleti, pretože môže dôjsť k permanentnému odfarbeniu liečenej kože, rovnako môžu vznikať keloidné jazvy. Podobne ako pri prvých dvoch typoch peelingov je absolútne dôležité vyhnúť sa akémukoľvek slnečnému žiareniu po dobu stanovenú lekárom.